29 grudnia 2013 r. zakończyła się druga edycja produktu strukturyzowa…

29 grudnia 2011 r. zakończyła się druga edycja produktu strukturyzowanego Deutsche Bank PBC db Gwarancja – Petro Bonus. Produkt umożliwiał inwestycję środków w kontrakty terminowe na ropę naftową przy równoczesnej 100-procentowej ochronie zainwestowanego kapitału. Inwestycja trwała 12 miesięcy: od 29.12.2010 do 29.12.2011. Zysk z rocznej inwestycji wyniósł 12 procent. db Gwarancja – Petro Bonus II […]

29 grudnia 2013 r. zakończyła się druga edycja produktu strukturyzowa…

29 grudnia 2011 r. zakończyła się druga edycja produktu strukturyzowanego Deutsche Bank PBC db Gwarancja – Petro Bonus. Produkt umożliwiał inwestycję środków w kontrakty terminowe na ropę naftową przy równoczesnej 100-procentowej ochronie zainwestowanego kapitału. Inwestycja trwała 12 miesięcy: od 29.12.2010 do 29.12.2011. Zysk z rocznej inwestycji wyniósł 12 procent. db Gwarancja – Petro Bonus II […]