Dyrektywa o pośrednictwie ubezpieczeniowym (IDD – Insurance Distribution Directive, akt…

Dyrektywa o pośrednictwie ubezpieczeniowym (IDD – Insurance Distribution Directive, akty wykonawcze do Dyrektywy o wymogach kapitałowych (CRD IV, Rozporządzenie o ochronie danych osobowych oraz regulacje, wspierające tworzenie Jednolitego Rynku Cyfrowego – to obszary legislacji, znajdujące się w centrum uwagi Komitetu Prawno-Politycznego EUROFINAS. Komitet Prawno-Polityczny, bardzo aktywny uczestnik procesu prawodawczego Unii Europejskiej, po raz pierwszy w […]

Dyrektywa o pośrednictwie ubezpieczeniowym (IDD – Insurance Distribution Directive, akt…

Dyrektywa o pośrednictwie ubezpieczeniowym (IDD – Insurance Distribution Directive, akty wykonawcze do Dyrektywy o wymogach kapitałowych (CRD IV, Rozporządzenie o ochronie danych osobowych oraz regulacje, wspierające tworzenie Jednolitego Rynku Cyfrowego – to obszary legislacji, znajdujące się w centrum uwagi Komitetu Prawno-Politycznego EUROFINAS. Komitet Prawno-Polityczny, bardzo aktywny uczestnik procesu prawodawczego Unii Europejskiej, po raz pierwszy w […]

Bank Pekao, jako pierwszy bank w Polsce, wprowadził do oferty d…

Bank Pekao, jako pierwszy bank w Polsce, wprowadził do oferty dla mikro i małych firm wielowalutową kartę debetową MasterCard. Karta automatycznie rozlicza transakcje z odpowiedniego rachunku walutowego firmy. Jest to kolejny produkt Banku Pekao, który pozwala obniżyć koszty związane z działalnością przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych. Karta wielowalutowa Banku Pekao to unikatowe na rynku rozwiązanie dla […]

Bank Pekao, jako pierwszy bank w Polsce, wprowadził do oferty d…

Bank Pekao, jako pierwszy bank w Polsce, wprowadził do oferty dla mikro i małych firm wielowalutową kartę debetową MasterCard. Karta automatycznie rozlicza transakcje z odpowiedniego rachunku walutowego firmy. Jest to kolejny produkt Banku Pekao, który pozwala obniżyć koszty związane z działalnością przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych. Karta wielowalutowa Banku Pekao to unikatowe na rynku rozwiązanie dla […]