Oprocentowanie lokat i kredytów

Lokaty i depozyty - oprocentowanie

Rok 2016 upłynął przy niskich stopach procentowych i nie zanosi się na to, by w tym roku stan ten uległ wyraźnej zmianie. Zmiany najprawdopodobniej będą, ale kosmetyczne. Co istotne, mogą ominąć osoby które czekają na wzmożenie zysków z odsetek od depozytów.

Najświeższe zapowiedzi świadczą, że na podwyżki stóp procentowych przyjdzie nam poczekać jeszcze rok. W 2017 roku oprocentowanie lokat może zwiększyć się o zaledwie parę dziesiątych punktu procentowego. Zapowiedź ta powinna jakkolwiek ucieszyć pozyczkobiorców, którzy wciąż będą mogli liczyć na tanie kredyty. Niestety kredyty hipoteczne zaczną być ciężej osiągalne, jeżeli zatwierdzony zostanie projekt nowej ustawy o kredytach hipotecznych.

W rzeczywistości podwyżki WIBOR i WIBID, od jakich pośrednio kształtuje się oprocentowanie kredytów udzielanych przez banki, najczęściej wyprzedza samo zwiększenie stóp procentowych NBP.